moeda euroDe-a lungul anilor '90, Portugalia a urmat o politică economică determinată de criteriile de convergență ale Uniunii economice și monetare (UEM), ceea ce a condus la intrarea țării în zona euro în ianuarie 1999.

În ce privește structura economiei, predomină cu o pondere din ce în ce mai mare sectorul serviciilor, cum se întâmplă, de altfel, și în cazul partenerilor săi europeni. În 2011, agricultura, silvicultura și pescuitul reprezentau doar 2,1 din valoarea adăugată brută (VAB) (față de 24% în 1960) și 9,9 % din locurile de muncă, în vreme ce industria, construcțiile, energia și apa constituiau 23,3 % din VAB și 27,3% din locurile de muncă.

Dincolo de o incidență crescută a serviciilor în activitatea economică, s-a înregistrat o modificare semnificativă în șablonul specializării industriei transformatoare în Portugalia. S-a modernizat, ieșind din dependența activităților industriale tradiționale către o nouă situație, în care noile sectoare, care incorporează în măsură mai mare tehnologia, au câștigat teren și o dinamică crescândă, evidențiindu-se sectorul automobil și de componente, cel electronic, energetic, farmaceutic și cel al noilor tehnologii. Tot în domeniul serviciilor, trebuie menționată importanța poziției geografice a Portugaliei, beneficiind de clima mediteraneană, moderată de influența Atlanticului, precum și semnificația coastei portugheze deosebit de mari, care vine în sprijinul unei relevante industrii turistice.

 

Principalii indicatori economici

 

IndicatorUnitate20082009201020112012(a)2013(a)
PIB pm Milioane EUR 171.983 168.504 172.670 171.112 168.286 172.648
  t.v. volum 0,0 -2,9 1,4 -1,6 -3,3 0,3
- Per Capita EUR 16.195 15.885 16.194 16.150 15.497 15.341
- Consum Privat Milioane EUR 114.956 109.774 113.915 113.489 109.316 110.948
- Consum Public Milioane EUR 34.532 37.160 37.293 34.490 31.580 30.015
- Investiții (FBCF) Milioane EUR 38.634 34.630 34.124 30.884 28.377 29.474
- FBCF (excluzând construcțiile) % PIB 9,1 7,9 7,4 6,6 n.d. n.d.
Populație Mil locuitori 10.623 10.638 10.636 10.647 10631 10.626
Locuri de muncă (b) Mil indiv 5.198 5.054 4.978 4.837 4.856 4.863
Șomaj (b) Mil indiv 427 529 603 706 741 748
Taxa de activitate (b) % pop total 62,5 61,9 61,9 61,3 n.d. n.d.
Taxa de șomaj (c) în Portugalia % pop activă 7,6 9,5 10,8 12,7 13,6 13,7
Taxa de șomaj UE-27 (d) % pop activă 7,1 9,0 9,7 9,7 9,8 9,6
Soldul global SPA % PIB -3,5 -10,1 -8,3 -4,2 -4,5 -3,2
Datoria publică % PIB 71,6 82,9 93,3 102,2 111,0 112,1
Soldul bilanțului actual Milioane EUR -21.669 -18.375 -16.739 -13.0005 -8.414 -6.561
  % PIB -12,6 -10,9 -10,0 -6,4 -5,0 -3,8
IHPC - Portugalia t.v. anual 2,7 -0,9 1,4 3,6 3,3 1,5
IHPC - UE 27 (d) t.v. anual 3,7 1,0 2,1 3,1 2,3 1,8

 

Sursă: GEE-Cabinetul de Estrategii și Studii pornind de la studiile Institutului Național de Statistică portughez (INE), cu excepția altor indicații menționate.

Note: (a) Previziuni Eurostat; Comisia Europeană; EIU - Economist Intelligence Unit; Banca Portugaliei; (b) INE - Statisticile locurilor de muncă; Comisia Europeană (c) INE; Comisia Europeană ; (d) Eurostat; Comisia Europeană

Doriți să aflați mai multe?

  • Share